فرستنده رادیو در شهر کربلا و نجف راه‌اندازی شد


تهران- ایرنا- مدیرکل تولید و فنی معاونت صدا گفت: فرستنده رادیو اربعین به مناسبت اربعین حسینی به صورت کاملا قانونی، در شهر کربلا و نجف (ابتدای مسیر پیاده‌روی) راه‌اندازی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85219083/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF