عکس / کنسرت علیرضا قربانی


سینماپرس : کنسرت موسیقی علیرضا قربانی در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد برگزار شد.

منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/145998/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C

  فیلمنامه فیلم سینمایی «چریک» با موضوع زندگی «شهید ابراهیم هادی» آماده شده است - اخبار سینمای ایران و جهان