علی نصیریان مهمان موزه سینما می‌شود


تهران- ایرنا- علی نصیریان بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون مهمان موزه سینمای ایران می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85206689/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF