علی رفیعی‌ علامرودشتی نویسنده و محقق درگذشت


تهران- ایرنا- علی رفیعی‌ علامرودشتی نویسنده، کتابشناس، محقق و پژوهشگر متون تاریخی و رجالی در ۷۲ سالگی دار فانی را وداع گفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85152398/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

  بخش اعظم اختیارات حوزه صوت‌وتصویر فراگیر به عهده وزارت فرهنگ است