عزت الله ضرغامی: رونالدو به ایران بیاید باید سکو بله و ایتا نصب کند

وی افزود: اگر  رونالدو به ایران بیاید باید سکو بله و ایتا را نصب کرده و با خانواده و دوستان خود تماس بگیرد و به آن‌ها بگوید این سکوها را نصب کنند و از آن‌ها استفاده کند خیلی هم دلش بخواهد این کار را بکند.

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت: اگر رونالدو به ایران بیاید باید سکو بله و ایتا را نصب کرده و با خانواده و دوستان خود تماس بگیرد و به آن‌ها بگوید این سکوها را نصب کنند و از آن‌ها استفاده کند.

ادامه دارد …

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062213957/%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D8%A8

عزت الله ضرغامی: رونالدو به ایران بیاید باید سکو بله و ایتا نصب کند

عزت الله ضرغامی در حاشیه جلسه هیات دولت درباره حصور رونالدو در ایران، اظهار کرد: برخی می گویند رونالدو به ایران بیایند تکلیف سیم کارتش چه  می شود؟ فکر می کنند ما در جیب خود سیم کارت آزاد داریم به رفقای خود می‌دهیم. چنین امکانی نداریم فعلا فقط به خبرنگاران چنین سیم کارتی داده‌ایم.

  چین: آمریکا نشانه های بسیار خطرناکی در باره تایوان می فرستد