ضرغامی: تکمیل و توسعه طرح‌های گردشگری مهریز یزد پیگیری می‌شود + فیلم


یزد – ایرنا – وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی گفت: تکمیل و توسعه طرح های فرهنگی و گردشگری شهرستان مهریز یزد اهمیت فراوانی دارد که پیگیری و اقدام می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85162276/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF