ضرغامی: توجه به آثار تاریخی موجب رونق گردشگری می‌شود


ورامین – ایرنا – وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: توجه به میراث فرهنگی و آثار تاریخی موجب رونق اقتصاد گردشگری می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220184/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

  عراق و یمن فیلم به اسکار ارسال کردند