«صالحان»؛ اجرایی ساده و بی‌آلایش از متن کامو


تهران- ایرنا- نمایش «صالحان» اجرایی ساده و بی‌آلایش از متن کامو است که با انتخاب‌های درست شخصیت‌ها در ظاهر، برای پذیرفتن موقعیت جغرافیایی و فرهنگی نمایشنامه موفق عمل کرده و بازی مناسب بازیگران به ارتباط مخاطب با مضمون پیچیده و سرسخت متن کامو کمک کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85118554/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%88