«شکوه بیداری» و «روایت یک حماسه» در گالری‌های پایتخت

نویسنده: معصومه جوان معبودی


تهران- ایرنا- نمایشگاه‌هایی همچون «شکوه بیداری»، «بی واک»، «رستاخیز»، «سرچشمه ابدیت»، «بیرون از خانه» و «تامآی (ماه کامل)» پنجم خرداد در گالری‌ها و نگارخانه‌های پایتخت افتتاح می‌شوند و نمایشگاه‌های «آن پنج نفر» و «روایت یک حماسه» به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر برپاست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85114836/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA

  رسانه چینی: چین پیشرفت نظامی چشمگیری در دهه اخیر داشته است