شجاعت و بصیرت دو عامل مهم قیام‌ها برای خونخواهی اباعبدالله الحسین(ع) بود


گنبدکاووس – ایرنا – رییس دانشگاه امام صادق (ع) و نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری گفت: شجاعت و بصیرت ۲ عامل مهم قیام‌های مردمی بالاخص قیام مردم ایران و قوم سیستانی است که در تاریخ اسلام از آن برای خونخواهی از اباعبدالله الحسین(ع) و ادامه مکتب ایشان یاد کرده است .

منبع: https://www.irna.ir/news/85197020/%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9