سیدجلال شباهنگی هنرمند نقاش درگذشت


تهران – ایرنا – سیدجلال شباهنگی هنرمند نقاش، گرافیست و مجسمه‌ساز پیشکسوت در ۸۸ سالگی درگذشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202342/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

  پوتین در نشست آپِک در تایلند شرکت می‌کند