سوژه‌ای ملتهب و واقعی؛ فیلم مشترک سینمای ایران و ونزوئلا جلوی دوربین می‌رود؟


تهران- ایرنا- ساخت اثر سینمایی مشترک توسط سینمای ایران و ونزوئلا نشان از آغاز یک مسیر جدید در گسترش همکاری‌های فرهنگی و رسانه‌ای میان تهران و کاراکاس دارد، فیلمی که قرار است سوژه‌ای ملتهب و واقعی را روایت کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85144341/%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A8-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85144341/%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A8-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C