سفیر ایران در عراق: زیرساخت های خوبی در مرز خسروی برای رفاه زائران آماده شده است


قصرشیرین – ایرنا – سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق گفت: امسال زیرساخت های خوبی برای رفاه هر چه بیشتر زائران اربعین در مرز رسمی خسروی فراهم شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85205912/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86

  مروری بر آثار موسیقایی خرداد ۱۴۰۲؛ «نوای آشنا» تا «پر پرواز»