سرمایه‌گذاری در سینمای کوتاه دشوار است/ تولید سه فیلم با رویکرد اعتیاد


تهران- ایرنا- تهیه کننده سینمای کوتاه گفت: فیلم کوتاه بیننده خاص خود را دارد و سرمایه‌گذاری در این بخش شرایط متفاوتی دارد و سخت است. در نهایت فیلم‌های کوتاه به جشنواره می‌رود. البته شخصا با تولید فیلم کوتاه خداحافظی کرده‌ام.

منبع: https://www.irna.ir/news/85216022/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF

  «سینما» در این شرایط نیاز به یک «رُنسانس» دارد - اخبار سینمای ایران و جهان