سایت ریاست جمهوری از دسترس خارج شد

به گزارش ایسنا، تاکنون مسوولان این سایت و روابط عمومی ریاست جمهوری در این زمینه اظهار نظری نداشته‌اند.
اخبار تکمیلی در این زمینه منتشر خواهد شد.

وبسایت ریاست جمهوری از ساعتی قبل از دسترس کاربران خارج شده است

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402030805603/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF

  سئول مدعی ورود پهپادهای کره شمالی به آسمان کره جنوبی شد