رویکرد جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، توزیع عادلانه منابع


 شیراز – ایرنا – مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی گفت: سینمای هنر و تجربه با تغییر رویکرد و فضا از یک سال، توانست بدون سر و صدا و با اصل برگشت به ذات نمایش و اکران فیلم‌های هنری‌و تجربی به دستاوردهای خوبی دست پیدا کند که یکی از آنها تقسیم عادلانه منابع، فضا وحمایت از فیلم‌سازان هنر و تجربه است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85211227/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9

  ۵۰۰ پایگاه اوقات فراغت در استان بوشهر راه‌اندازی شد