رونمایی از نمایش رادیویی تلویزیونی «آتش، بدون دود»


تهران- ایرنا- آیین رونمایی از نمایش رادیویی تلویزیونی «آتش، بدون دود» و کتاب « زیر نور موضعی» ایوب آقاخانی برگزار شد. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85133712/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%AF

  کتاب‌هایی درباره بازیگری - ایسنا