رنسانس گردشگری مازندران با دیپلماسی دولت سیزدهم

نویسنده:


ساری – ایرنا – دیپلماسی فعال گردشگری دولت سیزدهم که با سفر استاندار مازندران به روسیه شتاب گرفت، با حذف روادید گردشگری بین مازندران و روسیه که بزودی اجرایی می شود، رنسانسی در صنعت گردشگری این استان رقم خواهد خورد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85233214/%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

  هفته دفاع مقدس یکی از بهترین فرصت‌ها برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است