رشد ۴ برابری ورود گردشگران خارجی به ایران بر اساس آمار بین‌المللی


تهران- ایرنا- سازمان جهانی گردشگری از رشد ۳۱۵ درصدی ورود گردشگران خارجی به ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داد و اعلام کرد: ۴.۱ میلیون گردشگر در این سال به ایران سفر کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85114168/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C

  خبرسازی احمدرضا احمدی، لیلا حاتمی و امید حاجیلی در نیمه خرداد