رساندن کتاب به دست کودکان اهمیت بسیاری دارد


تهران- ایرنا- آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری در بازدید سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: تألیف کتاب امر مهمی است اما انتقال و رساندن این کتاب‌ها به دست کودکان از اهمیت بیشتری برخوردار است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85113050/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

  پخش فینال رقابت‌های بسکتبال یورو امشب از تلویزیون