رادیو کتاب ایرنا سمنان | شناخت دیاری تاریخی و عرفان‌پرور با «بسطام‌پژوهی»


سمنان- ایرنا- کتاب «بسطام‌پژوهی» در ۲۰ جستار، تلاشی برای معرفی فرهنگ، تاریخ و معماری شهری است که از دیرباز مهد پرورش شخصیت‌های مهم دینی و عرفانی بوده است. معرفی چهره‌های تاثیرگذار بسطام، بازگویی مفاهیم معماری و بررسی روند تغییرات آثار تاریخی، تا نگاه جهانگردان به این خطه، در این کتاب گردآوری شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85112161/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C

  برگزاری رزمایش مشترک آمریکا و کره‌جنوبی