دیدار هفتگی با خانواده‌های شهدا انگیزه خدمت به مردم را تقویت می‌کند


ملارد – ایرنا – فرماندار ملارد بابیان اینکه دیدار هفتگی با خانواده های شهدا انگیزه خدمت به مردم را بیشتر می‌کند، گفت: دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران موجب تقویت روحیه خدمت‌رسانی بیشتر در مسئولان می‌شود. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85169292/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA