درباره ۲ کاروانسرای ثبت جهانی کرمان


کرمان – ایرنا – استان کرمان دارای کاروانسراهای زیبا و ارزشمندی است که هر کدام از جاذبه‌های میراث فرهنگی و گردشگری این دیار محسوب می‌شوند و طی روزهای اخیر با تصمیم کمیته میراث جهانی یونسکو ۲ نشان ثبت جهانی بر سر در ۲ کاروانسرای گنجعلی‌خان شهر کرمان و چاه‌کوران شهرستان راور نصب شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85231446/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

  ارتش چین: بر عبور دو ناو آمریکایی از تنگه تایوان نظارت می‌کنیم