خسروپناه: وضعیت رشته‌های هنر در دانشگاه‌های مطلوب نیست


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مطلوب نبودن وضعیت رشته‌های هنر در دانشگاه‌های کشور گفت: فرهنگستان هنر علاوه بر ایجاد زمینه برای آشنایی جوانان با هنر ایرانی اسلامی باید سیاست‌گذار دانشگاه‌ها و رشته‌های هنری باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85150164/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

  روسیه: آماده اقدام متقابل برای جلوگیری از تهدیدهای نظامی ژاپن هستیم