خسروپناه: حکمت و فضیلت منشأ تنوع فرهنگی است/انواع هنر را ارج می‌نهیم 


تهران – ایرنا – دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حکمت و فضیلت را منشأ تنوع فرهنگی دانست و گفت: هنر، صنایع دستی و موسیقی ایرانی بر اساس حکمت بنا شده، از همین رو همه شاعران، فلاسفه و هنرمندان حکیم هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85118030/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AC

  رئیس جمهور ایران وارد پکن شد