خزاعی: بیش از ۵۰ سینما تا شهریور ماه به بهره‌برداری می‌رسد


تهران – ایرنا – رئیس سازمان سینمایی گفت: بهره برداری، تجهیز و راه‌اندازی بیش از ۵۰ سالن سینما در یکساله اخیر از دستاوردهای سفرهای استانی سازمان سینمایی است، با این حال ۲۲۲ شهر با بیش از ۵۰ هزار جمعیت، همچنان فاقد سینما هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85141991/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF