خزاعی: با پشت میز نشینی نمی‌توان مشکلات را حل کرد

نویسنده: عادل پازیار


تهران- ایرنا- شصت و هفتمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان سینمایی در ادامه سلسلسه نشست های هم اندیشی با مجموعه های فرهنگی و هنری با حضور محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی، مهرداد باقری پبدنی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، و معاونان و مدیران دو سازمان برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85113106/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

  اعضای گروه ۷ بر مقابله با تلاش‌های روسیه برای دور زدن تحریم‌ها توافق کردند