خانه خلاق و نوآوری «هنر و فرهنگ» فعالیت خود را آغاز می‌کند


تهران- ایرنا- رئیس مؤسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی صبا با اعلام آغاز به کار خانه خلاق و نوآوری «هنر و فرهنگ» در این مؤسسه، سرفصل برنامه‌ها و فعالیت‌های این خانه خلاق را تشریح کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85139460/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85139460/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF