حکومت علی (ع) دیپلماسی ظاهری نبود/برنامه‌های دهه ولایت مهمانی سراسری تا ۳۰ میلیون اطعام


تهران- ایرنا- مدیرکل بنیاد بین المللی غدیر با تاکید بر اهمیت شادی در روز غدیر گفت: در این روز فرخنده اجتماع دشمن‌شکن داشته باشید تا به همه دنیا نشان داده شود حکومت علی (ع) دیپلماسی ظاهری نبود و حکومت بر دلها بوده است؛ بر این اساس امسال در استان‌های مختلف مهمانی‌های روز غدیر برنامه ریزی شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85150002/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C