"حوا" با ۳۰ فیلم به شیراز آمد


شیراز – ایرنا – سینما فرهنگ شیراز از فردا به مدت چهار روز میزبان جشنواره سینمایی “حوا” است که در قالب آن ۳۰ فیلم مستند، کوتاه داستانی و سینمایی اکران می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85165596/%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DB%B3%DB%B0-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85165596/%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DB%B3%DB%B0-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%AF