حمایت چین از تلاش‌های آژانس برای تقویت ایمنی تاسیسات هسته‌ای اوکراین


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه در یک نشست خبری تاکید کرد که پکن از تلاش‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تقویت ایمنی تاسیسات هسته‌ای اوکراین با اقدامات عملی حمایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051681/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85051681/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C
  حر: نگاه غلط باعث سست شدن پایه های بنیاد شد/ آقای زین العابدین باید نفوذی‌های فارابی را شناسایی کند - اخبار سینمای ایران و جهان