حفاری غیرقانونی در نزدیکی سنگ‌نگاره پیروزی اردشیر بابکان مربوط به سال گذشته است


ایرنا – شیراز- رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فیروزآباد با بیان اینکه کنده‌کاری غیرقانونی در نزدیکی سنگ‌نگاره‌های اردشیر بابکان سال گذشته رخ داده است، گفت: شمار نیروهای یگان حفاظت این شهرستان متناسب با آثار تاریخی آن نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85143319/%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7

  شرح حدیثی از امام عسکری(ع) درباره شیوه سخن‌گفتن