حضور هنرمندان هموطن ارمنی در جشنواره آیینی-سنتی


تهران- ایرنا- دبیر بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی و سنتی با جمعی از هنرمندان ارمنی برای فراهم آوردن شرایط همکاری‌های مشترک در بخش‌های مختلف این جشنواره دیدار کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85139538/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C