حسین زندباف: قصه قرار نیست روی میز تدوین شکل بگیرد


تهران- ایرنا- تدوینگر فیلم سینمایی «از کرخه تا راین (۱۳۷۱)» گفت: مشکل بسیاری از فیلم‌های ما این است که تدوینگر باید قصه را ویراستاری کند، این خیلی بد است، قصه باید کامل باشد نه این که صرفا یک ایده باشد که قرار است روی میز تدوین بسته و تکمیل شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85119779/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85119779/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF