حجت‌الاسلام پناهیان: دستگاه‌های فرهنگی روستای رحق کاشان را به عاشقان اهل بیت(ع) معرفی کنند


کاشان – ایرنا – استاد حوزه و دانشگاه با اشاره اینکه مزار ۶ امامزاده معتبر در «روستای رحق» مشهد اردهال کاشان واقع شده است، گفت: مردم ایران عاشق اهل بیت (ع) هستند و از دستگاه‌های فرهنگی انتظار می‌رود این روستا را به عاشقان اهل بیت (ع) معرفی کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85135314/%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85135314/%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87