حجاب خط قرمز است/نمی‌توانم به حکم قاضی برای هنرمندان دخالت کنم+فیلم


تهران – ایرنا – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه ۸۵ یا ۹۰ درصد از برنامه‌هایش در وزارتخانه محقق شده، از قانون و حجاب به عنوان خط قرمز یاد کرد و درباره احکام صادره دستگاه قضایی برای هنرمندان گفت که این احکام با تشخیص قاضی صورت می‌گیرد و من هم نمی‌توانم به قاضی بگویم چه حکمی صادر کند اما پیگیری می‌کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85198854/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85