«حاج سیدحسین عرب» پیرغلام پیشکسوت درگذشت


تهران – ایرنا – «حاج سیدحسین عرب» پیرغلام سرشناس کشور ساعتی پیش در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85198018/%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

  سفیر عجیب در ایران چه می‌کند؟