جشنواره نهال انتظار برگزار می‌شود

نویسنده: محمدرضا جعفرملک


تهران- ایرنا- نخستین جشنواره سراسری فرهنگی هنری و پویش ملی مردمی نهال انتظار برگزار می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85117798/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

  اولین شرطم برای پذیرش کارگردانی «ازازیل» رضایت فردی است که پیشتر به عنوان کارگردان از او نام برده شده بود - اخبار سینمای ایران و جهان