جشنواره فیلم ۱۷ ویژه شهدای قم وارد مرحله داوری شد


قم- ایرنا- رئیس ستاد اجرایی جشنواره فیلم ۱۷ گفت: این جشنواره که در موضوع تولیدات مستند ویژه شهدای استان قم است اکنون وارد مرحله داوری شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85113723/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DB%B1%DB%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

  برگزاری یادبود بهرام مقدادی - ایسنا