جشنواره تئاتر شرهانی نماد جهاد هنرمندان در معرفی جانفشانی های مردم در دفاع مقدس است


ایلام- ایرنا- فرماندار ویژه دهلران گفت: جشنواره ملی تئاتر خیابانی شرهانی نماد جهد و جهاد هنرمندان در معرفی جانفشانی ها و مجاهدت های مردم ایران و دهلران در طول هشت سال دفاع مقدس است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85122888/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C

  «گیج‌گاه» ایرانی باب میل روس‌ها قرار گرفت - اخبار سینمای ایران و جهان