جانبازان سند زنده جهاد بزرگ ملت ایران در مواجه با توطئه‌های دشمنان هستند


اراک – ایرنا – فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت:
جانبازان سند زنده جهاد بزرگ ملت ایران در مواجه با توطئه‌های دشمنان هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85114278/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86

  «مرکز گسترش» به همراه «فارابی» و «حوزه هنری» به بازار فیلم مسکو می‌روند - اخبار سینمای ایران و جهان