تولیت شاهچراغ: اجرای احکام اجتماعی قرآن در نظام ولایت فقیه ممکن است


شیراز – ایرنا – تولیت حرم مطهر حضرت احمدبن موسی (ع) گفت: اجرای دستورالعمل های اجتماعی قرآن تنها در سایه استقرار نظام حاکمیتی که ولی فقیه جامع شرایط در رأس آن باشد، امکان پذیر است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85162189/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85162189/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86