تفاهم‌نامه سینمای ایران و روسیه برای تولید فیلم و برگزاری رویدادهای مشترک


مسکو- ایرنا- بنیاد سینمایی فارابی و اتحادیه سینماگران فدراسیون روسیه، تفاهم نامه همکاری در زمینه تولید فیلم و برگزاری رویدادهای مشترک امضا کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85146548/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C

  صفحهٔ درخواستی شما یافت نشد.