ترجمه آثار ایرانی به سایر زبان‌ها از کارهای ماندگار سازمان فرهنگ و ارتباطات است

نویسنده: خبرگزاری جمهوری اسلامی |صفحه اصلی | IRNA News Agency


تهران- ایرنا- معاون امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به فعالیت‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنان فرهنگی در خارج از کشور گفت: رایزنان فرهنگی فعالیت‌های مهمی انجام می‌دهند که برخی از این فعالیت‌ها زودگذر است اما ترجمه آثار به زبان‌های دیگر برای کشورهای مخاطب بسیار اهمیت دارد و ماندگار است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85113139/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF

  عناوین روزنامه‌های جهان؛ ابتکار صلح چین برای اوکراین/تداوم عملیات نجات در ترکیه