تحلیل «کودتای ۵۳»/نقد «بهار، تابستان، پاییز، زمستان … و بهار» در خانه هنرمندان


تهران – ایرنا – تحلیل مستند «کودتای ۵۳» در «میز نقد سینمای ایران» و نیز نمایش و نقد فیلم «بهار، تابستان، پاییز، زمستان … و بهار» نماینده کره جنوبی در اسکار در خانه هنرمندان ایران از جمله اخبار فرهنگی روز جمعه است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202482/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DB%B5%DB%B3-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1