تجلیل از "احمدرضا درویش" کارگردان فیلم سینمایی کیمیا در مشهد


مشهد – ایرنا – “احمدرضا درویش” کارگردان فیلم سینمایی دفاع مقدس کیمیا دوشنبه‌شب همزمان با دومین شب از نمایش آثار امام رضایی منتخب ۶۰ سال سینمای ایران در مشهد از سوی مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی – هنری امام رضا(ع) تجلیل شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85119130/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85119130/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF