تامین ذائقه چینی‌ها تا نیاز شهر ژجیانگ به تخصص شیرازی‌ها

نویسنده:


شیراز – ایرنا – ضرورت‌های مهمان‌نوازی از گردشگری چینی در استان فارس، درخواست بهره‌گیری از متخصصان مرمت این استان در چین و آمادگی چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری شیراز از موارد مطرح شده در نشست هیاتی از مسئولان فرهنگ و گردشگری استان تاریخی ژجیانگ چین با مدیران حوزه گردشگری استان فارس بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85225027/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%98%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7

  نگرانی مقام سابق آمریکا از نزدیکی بیشتر چین و روسیه