بهشت‌گردی مدیران گلزارهای شهدای کشورهای مقاومت در بهشت زهرا(س)


شهرری- ایرنا- مدیران گلزارهای شهدای کشورهای محور مقاومت امروز/پنجشنبه/ به بهشت گردی در بهشت زهرا(س) تهران پرداختند و دیداری با خانواده های شهدا داشتند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188494/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B3

  افغانستان آسیب پذیرترین کشور در شاخص جهانی تروریسم شد