بنیاد شهید کرمانشاه اهانت به مقام شامخ خانواده شهید مدافع حرم را محکوم کرد


کرمانشاه – ایرنا – در پی حادثه اهانت به خانواده شهید مدافع حرم شهید سردار« محمدحسین علیخانی»، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه روز یکشنبه در بیانیه ای آن را محکوم و این اقدام را تأسف انگیز اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85190726/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%AE-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%85