بزرگداشت فردوسی در عشق آباد

نویسنده: خبرگزاری جمهوری اسلامی |صفحه اصلی | IRNA News Agency


تهران – ایرنا – به مناسبت بزرگداشت حکیم سخن ابوالقاسم فردوسی، با مشارکت گروه زبان فارسی دانشگاه دولتی مختوم قلی، ویژه برنامه ای در سالن اجتماعات آن دانشگاه در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85113007/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF

  نگرانی تل آویو از هرگونه همکاری فناورانه نظامی و اقتصادی چین با سوریه